09122644451
09124200059
02122001817

88991

لیست قیمت ها

اجاره خودرو پارسی

تماس با ما

شماره های تماس
تلفن دفتر مرکـزی : 02122001817
تلفن شمـال تهـران : 02122000435
تلفن همـراه : 09122644451
تلفن همـراه : 09124200059
ایمیل
info@outlook.com
آدرس دفتر مرکزی
 تهران ، سعادت آباد ، میدان شهرداری ، مجتمع اداری تجاری سرو ،طبقه هشتم ، واحد یک