09122644451
09124200059
02122000435

88991

لیست قیمت ها

اجاره خودرو پارسی

تماس با ما

شماره های تماس
تلفن دفتر مرکـزی : 435 000 22 021
تلفن شمـال تهـران : 17 18 2200 021
تلفن همـراه : 59 000 42 0912
تلفن همـراه : 51 444 26 0912
ایمیل
info@outlook.com
آدرس دفتر مرکزی
 تهران ، سعادت آباد ، میدان شهرداری ، مجتمع اداری تجاری سرو ،طبقه هشتم ، واحد یک