مرسدس بنز S500

رنگ: سفید و مشکی روزانه:1.200.000
مدل : 2010 هفتگی:7.000.000