02122000435

09124200059

88991

مازراتی گرن کابریو مدل 2012

رنگ : قهوه ای روزانه :3.500.000
هفتگی:3.000.000 اطلاعات بیشتر