مازراتی گرن کابریو

رنگ : قهوه ای روزانه :3.500.000
مدل : 2012 هفتگی:21.000.000