02122000435

09124200059

88991

هیوندا جنسیس سدان مدل 2013

رنگ: سفید روزانه:450.000
هفتگی:400.000 اطلاعات بیشتر