اجاره جنسیس

رنگ: سفید روزانه : 400.000
مدل : 2013 هفتگی : 2.500.000