پورشه پانامرا

رنگ:سفیدوقهوه ای روزانه:2.300.000
مدل : 2013 هفتگی:14.000.000