اجاره بی ام و Z4

رنگ : سفیدروزانه :800,000
مدل : 2014ماهیانه:21,000,000