اجاره تویوتا اف جی کروز

رنگ : مشکیروزانه : 800,000
مدل : 2013ماهیانه:20,000,000