اجاره خودرو با راننده

شرکت های اجاره خودرو دو حالت با راننده و بدون راننده را در سرویس های خود ارائه می‌دهند. اجاره خودرو کاربردهای بسیار متنوعی دارد. مشتری بر اساس نیاز خود می‌تواند هر یک از این دو حالت را درخواست دهد. در بسیاری از موارد مشتری ممکن است درخواست راننده داشته باشد در این صورت به هزینه اجاره خودرو اضافه می‌شود. یکی از مواردی که باعث می‌شود مشتری درخواست راننده کند این است که به هر دلیلی نتواند رانندگی کند. به طور مثال برای شخصی که مریض احوال است به هیچ وجه توصیه نمی‌شود که پشت فرمان اتوموبیل بنشیند و رانندگی کند. یا در مواردی که ممکن است مشتری به لحاظ روحی آمادگی نداشته باشد. به طور مثال دچار هیجانات روحی مانند استرس و یا تشویش خاطر شده باشد. وقتی رانندگی بر عهده شرکت باشد می‌بایست از قبل شرکت با راننده مورد نظر برای آن روز و ساعتی که مشتری درخواست داده هماهنگ کند و مسیر و آدرس کامل را در اختیار راننده قرار دهد. رانندگان می‌بایست موفق به اخذ دریافت گواهی نامه رانندگی شده باشند و با رعایت اصول اخلاقی و داشتن فاکتورهای لازم برای کار در شرکت اجاره خودرو اقدام کنند.
در زمانی که رانندگی بر عهده شرکت است هزینه بیمه و رفت و آمد راننده نیز می‌بایست بررسی شود. معمولا شرکت ها به ازای هر ساعت رانندگی بیشتر از حد قرارداد اجاره، هزینه جداگانه ای را از مشتری دریافت می‌کنند. این هزینه نباید بیشتر از حد مجاز تعیین شده از سوی اتحادیه اجاره خودرو باشد. مشتریان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با اتحادیه صنف اجاره وسایل نقلیه تماس بگیرند و یا با مراجعه حضوری شکایت خود را تنظیم و پیگیری کنند. شرکت می‌تواند برای هر ماشین و یا راننده کد مخصوصی در نظر بگیرد که از طریق آن قابل پیگیری باشد.
از آنجایی که بسیاری از موارد اجاره خودرو برای برگزاری تشریفات است بنابراین راننده‌ای که برای این امور مد نظر گرفته می‌شود می‌بایست به کار خود مسلط و آگاه باشد و اصول و آداب اخلاقی را رعایت کند تا در تمام مدت زمانی که مشتری در ماشین نشسته است احساس خوشایندی داشته باشد و با آسودگی خیال مسیر را طی کند. راننده می‌بایست لباس و ظاهری آراسته داشته باشد و رفتاری بسیار متین و شایسته از خود بروز دهد.

برچسب‌ها