مرسدس بنز S500

رنگ: سفید و مشکیروزانه:1,500,000
مدل : 2010هفتگی:7,000,000