اجاره خودرو و شرایط آن

 

 

اجاره خودرو و شرایط آن در شرکت های رنت ماشین تقریبا شبیه به هم می باشد.
این شرایط طوری تنظیم شده اند که با وضعیت مالی طبقات مختلف جامعه سازگار باشند:

اجاره خودرو و شرایط  آن  در 3 شرط :

شرط اول در رنت خودرو :

اجاره خودرو و شرایط آن

شرط اول و خیلی مهم اجاره ماشین ودیعه نقدی می باشد.
اما این مبلغ در مورد مشتریان ماهیانه باتوجه به شرایط مشتری می تواند کمتر شود.
لازم به ذکر است این مبلغ بابت تضمین سلامت ظاهری خودرو اجاره ای از مشتری اخذ می گردد.
تا مشتری رنت را نسب به رانندگی با احتیاط ملزم سازد.
مبلغ تعیینی رنت ماشین تعیین شده برجسب 10% فرانشیز بیمه بدنه خودرو است.
که در مقاله ای در این خصوص به ان خواهیم پرداخت.

شرط دوم رنت اتومبیل :

اجاره خودرو و شرایط آن

یکی از موارد زیر برای عقد قرار داد رنت الزامی است

  • چک
  • سندملکی
  • جوازکسب
  • اجاره نامه

که این موارد بر حسب شرایط مشتری قابل تغییر است.
این سهولت انتخاب به سبب این که مشتری بتواند خودرو مورد علاقه اش را رنت کند صورت گرفته است.
شرکت های رنت خودرو این تضامین را از مشتریان خود به جهت برگشت خودرواجاره ای از طرف مستاجر دریافت می کنند.
که در مقاله ای به خصوص این مطالب به آن خواهیم پرداخت.

شرط سوم و نهایی:

اجاره خودرو و شرایط آن

یکی از شروط خیلی مهم رنت ماشین احراز محل سکونت و محل کار مشتری می باشد.
که آن نیز با توجه به شرایط مشتری اجاره خودرو متفاوت خواهد بود.
به این صورت که بعضی از مشتریها مالک محل سکونتشان هستند و سند به نام خودشان می باشد.
اما برخی دیگر مستاجر هستند.
از دسته دوم مشتریان رنت ، اجاره نامه معتبر به همراه بازدید محل سکونت و محل کار از طرف شرکت رنت خودرو صورت می پذیرد.

البته بعضی از مشتریان هیچکدام از مدارک از قبیل :

 

  • سند
  • چک
  • جوازکسب
  • اجاره نامه

را ندارند که کمی شرایط سخت تر می گردد.
اما این نیز راهی دارد که در ادامه به  شرایط اجاره ماشین  به آن بیشتر خواهیم پرداخت.

 

برچسب‌ها, , , , , ,