مرسدس بنز E250

رنگ:سفید و مشکیروزانه:1,200,000
مدل : 2015هفتگی : 7,000,000