مازراتی گرن کابریو

رنگ : قهوه ایروزانه :5,000,000
مدل : 2012هفتگی:28,000,000