خودروهای تشخیص چهره

خودروهای تشخیص چهره

اجاره ماشین

ماشین هایی با تشخیص چهره‌ی پیشرفته‌ای را توسعه داده شده اندکه در آینده می‌تواند در اجاره خودرو در تهران بکار رود.

مدیر تولید این کمپانی عبدالرحمان محمود اخیراً به CNET گفته خودروهایی که قادرند احساسات راننده را بررسی کنند در آینده خواهند توانست به راننده‌های عصبانی و ناامید دلداری و تسکین و در زمان حواس‌پرتی نیز هشدار دهند.
نرم‌افزار تشخیص چهره اگر در خودروهای خودران استفاده شود می‌تواند بهترین عملکرد را برای کنترل انسانی خودرو در سناریوهای اضطراری داشته باشد و حتی اگر کامپیوترهای خودرو احساس کنند که سرنشین ترسیده درباره‌ی استایل رانندگی هشدار دهد. اگر سرنشینان خودرو گیج یا وحشت‌زده شده باشند خودرو می‌تواند با نشان دادن مسیر و مقصد نهایی به آن‌ها قوت قلب دهد.

اجاره خودرو

Affectiva سیستم خود را با استفاده دوربین جلوی اسمارت فونی که قادر است 33 حالت صورت مختلف را تشخیص دهد توسعه داده است. این سیستم قادر است 7 احساس مختلف از جمله متعجب شدن، لذت بردن و ترس را تشخیص دهد.این کمپانی می‌گوید در حال کار با اجاره خودرو ارزان سازان آلمانی و ژاپنی برای عرضه‌ی این تکنولوژی بوده و در سال 2018 نیز نمونه‌های پروتوتایپ آن آماده خواهند شد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , ,