شرایط رنت ماشین

شرایط رنت ماشین از تشریفات خودرو پارسی برای همراهان ایرانی:

* تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقیقی وحقوقی
* ارائه گواهینامه رانندگی و کارت ملی معتبر
* کپی مدارک شغلی و یا محل سکونت
* پرداخت هزینه اجاره خودرو به صورت نقدی و یا از طریق کارتهای عضو شتاب
* ارائه وجه نقد بابت عودت خودرو و ضمانت جرائم احتمالی

 

شرایط رنت ماشین از تشریفات خودرو پارسی برای میهمانان خارجی :

* تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقیقی وحقوقی
* ارائه گواهینامه رانندگی معتبر(بین المللی)
* ارائه اصل ویزا و پاسپورت متقاضی
* پرداخت هزینه رنت ماشین به صورت نقدی و یا از طریق کارتهای عضو شتاب
* ارائه وجه نقد بابت عودت خودرو و ضمانت جرائم احتمالی

 

نکاتی که در زمان اجاره خودرو از تشریفات خودرو پارسی بایستی بدانید شامل:

* حداقل مدت رنت ماشین پنج روز می باشد
* مسافت مجاز حرکت خودروها برای هر روز ۲۵۰ کیلومتر می باشد
* هزینه سوخت به عهده مشتری می باشد
* در صورت عدم تخلف رانندگی حداکثر به مدت ۳۰ روز کاری پس از تحویل خودرو مبلغ مربوطه بابت جرایم احتمالی به حساب اعلام شده عودت داده خواهد شد.
* مشتـری می تواند خودرو را در یک ایستگـاه تحویل گرفته و در ایستگـاه دیگر تحویل دهد که مشمـول هزینه می گردد ،همچنین تحویل و عودت خودرو در محل مشتری یا فرودگاه شامل هزینه تحویل می گردد