هیوندای سانتافه

رنگ: سفیدومشکیروزانه : 500,000
مدل : 2014هفتگی : 3,200,000