پورشه پانامرا

رنگ:سفیدوقهوه ایروزانه:2,300,000
مدل : 2013هفتگی:14,000,000