قرارداد اجاره خودرو

قرارداد اجاره خودرو

احتمالا برای شما نیز پیش آمده که بخواهید از شرکت های اجاره خودرو برای مدت زمان مشخصی ماشین درخواست کنید.

وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرید به طور معمول چه کاری انجام می‌دهید؟ ب

ه طور قطع بعد از انجام تحقیقات و پرس و جو به یکی از شرکت های اجاره دهنده ماشین مراجعه می‌کنید و از آنها درباره خدماتشان سوال می‌پرسید.

موارد زیادی هستند که باید در مورد آنها بدانید و با آگاهی کامل به سراغ قرارداد اجاره بروید.

درادامه  به نمونه ای از قراردادهای اجاره خودرو می‌پردازیم و مواردی را که معمولا در این نوع قراردادها ذکر می‌شود را بیان می‌کنیم.

– درج مشخصات اولیه در قرارداد اجاره خودرو

در وهله اول می‌بایست مشخصات شرکت به طور کامل در قرارداد درج شود.

قرارداد اجاره از طرف شرکت تنظیم می‌شود.

بنابراین شرکت موظف است اطلاعات حقوقی و شناسایی خود را به طور کامل در متن قرارداد بگنجاند تا برای مشتری کاملا روشن شود که با چه شرکتی میخواهد قرارداد اجاره امضا کند.

وجود این موارد در متن قرارداد می‌تواند به قرارداد رسمیت ببخشد و اعتماد مشتری را جلب کند.

کد اقتصادی، شماره ثبت، آدرس شرکت، نام صاحب شرکت، شماره شناسنامه صاحب شرکت از جمله مواردی است که می‌بایست در متن قرارداد درج شود.

به همین صورت می بایست مشخصات مستاجر مانند نام، شماره شناسنامه، آدرس و تلفن او نیز درج شود.

– درج موضوع قرارداد

در این قسمت می‌بایست ساعت تحویل و دریافت خودرو به طور دقیق مشخص و ذکر گردد.

اختصاص یافتن راننده و یا اجاره ماشین بدون راننده موضوعی است که در این بند از قرارداد مشخص می‌شود.

مشخصات اتومبیل مورد اجاره نیز می‌بایست به طور کامل در این قسمت درج شود.

– درج مدت اجاره در قرارداد اجاره خودرو

درج مدت اجاره و همچنین ساعت دقیق رفت و برگشت از موارد دیگری است که می‌بایست در قرارداد وجود داشته باشد.

– مبلغ قرارداد

هزینه اجاره به صورت کاملا واضح به عدد و به حروف و بر حسب ریال می‌بایست در متن قرارداد گنجانده شود.

اگر مبلغی به صورت بیعانه از مشتری دریافت می‌شود می‌بایست در قرارداد تنظیم شود.

– خسارت در قرارداد رنت خودرو

در مورد خسارت های احتمالی در این قسمت از قرارداد باید صحبت شود.

شرایط خاصی را که ممکن است در مدت اجاره اتفاق بیفتد و منجر به پدید آمدن خسارت شود را در این قسمت از قرارداد می‌توان گنجاند.

اینکه چه خسارتی ممکن است به خودرو و یا راننده وارد شود و در این صورت چه مبلغی از سوی مستاجر باید پرداخت گردد در این قسمت از قرارداد باید ذکر شود.

– سایر شرایط در قرارداد رنت خودرو

تمام موارد خاصی که به صورت پیش بینی نشده و غیر مترقبه ممکن است رخ دهد در این بند قرار می‌گیرد.

– مواردی که منجر به فسخ قرارداد می‌شود نیز در این بند می‌بایست ذکر شوند.
تمام موارد مندرج در قرارداد باید به صورت کاملا شفاف با جزئیات کامل ذکر شوند و هیچ موضوعی برای طرفین قرارداد مبهم نباشد.چگونه موتورهای روتاری کار می کنند
چگونه موتورهای روتاری کار می کنند مقاله ای است تهیه شده در موسسه تشریفات خودروپارسی برای بالا بردن آگاهی عمومی ...
خواندن بیشتر
موتور HEMI
تشریفات خودروپارسی به عنوان یکی از مراکز بزرگ در ضمینه رنت اتومبیل به جهت بالا بردن آگاهی مشتریان اجاره ماشین ...
خواندن بیشتر
یکی از محبوب ترین مقالات تشریفات خودروپارسی این است که چگونه موتورهای موتور کار می کنند، که اصول اساسی در ...
خواندن بیشتر
موتور
موتور خودرو چگونه کارمی کند ؟ از این نظر اهمیت پیدا می کند که اگر شما مشتریان اجاره خودرو از ...
خواندن بیشتر